سارا خاقانی عزیز

امیدوارم سالی سرشار از محبت، شادی و موفقیت به همراه داشته باشی.

سالی کم خشونت و با اعصابی آرام داشته باشی اما بالاخره از اون کیف استفاده کنی😅.

مهران فرهادی    

یک فروردین 1401