امین عظیمی عزیز

امیدوارم سالی سرشار از محبت، شادی و موفقیت به همراه داشته باشی.

تو سال جدید هم کمتر ببینمت 😒

مهران فرهادی    

یک فروردین 1401